Jednofázové bezpečnostní transformátory YNT/YHT Jednofázové řídící transformátory YTT/YST

Objednací data

VAYNT 230/24YHT 400/24YTT 400/230YST 230/230
25obj.č. 10150obj.č. 10250obj.č. 10350obj.č. 10450
40obj.č. 10100obj.č. 10200obj.č. 10300obj.č. 10400
63obj.č. 10101obj.č. 10201obj.č. 10301obj.č. 10401
100obj.č. 10102obj.č. 10202obj.č. 10302obj.č. 10402
160obj.č. 10103obj.č. 10203obj.č. 10303obj.č. 10403
200obj.č. 10104obj.č. 10204obj.č. 10304obj.č. 10404
250obj.č. 10105obj.č. 10205obj.č. 10305obj.č. 10405
320obj.č. 10106obj.č. 10206obj.č. 10306obj.č. 10406
400obj.č. 10107obj.č. 10207obj.č. 10307obj.č. 10407
500obj.č. 10108obj.č. 10208obj.č. 10308obj.č. 10408
630obj.č. 10109obj.č. 10209obj.č. 10309obj.č. 10409
800obj.č. 10110obj.č. 10210obj.č. 10310obj.č. 10410
1000obj.č. 10111obj.č. 10211obj.č. 10311obj.č. 10411
1600obj.č. 10312obj.č. 10412
2000obj.č. 10313obj.č. 10413
2500obj.č. 10314obj.č. 10414
3000obj.č. 10315obj.č. 10415
4000obj.č. 10316obj.č. 10416
5000obj.č. 10317obj.č. 10417

Technická data

VAABCDEFcelk. hmotnost [kg]
2566538050423,60,7
407859.5905647.54,80,8
637859.5905647,54,81,2
1008476956453,54,82,0
1609688,31058472,65,82,5
200961051058489,85,82,9
2501058811380,5715,83,5
3201209112290735,84,2
40012011212290945,85,2
500120124122901045,86,2
630150112148122907,07,8
8001501281481221067,010,2
10001741271651351017,012,5
16001741681651351417,021,0
200019217418115014410,025,7
250019218018315015010,025,7
300019514731512411511,032,0
400019516231512412911,032,0
500019517331512414011,040,0

Všeobecná data

Oddělovací a bezpečnostní transformátory podle VDE, harmonizované v EN 61558, díl 2-4 a 6, VDE 0570 pro použití např. jako transformátory pro přístroje podle VDE 0700, 0750 a 850. Řídící transformátory pro napájení proudových obvodů ve strojích, rozvaděčích atd. podle VDE 0113/EN 60204.

Provedení:

Otevřené provedení IP 20. Montáž do max. IP 22. Zesílená izolace mezi primárem a sekundárem (bezpečné oddělení).
Zkušební napětí (primární – sekundární obvod) min. 4000 V . Vakuová impregnace v polyesterové impregnační pryskyřici a lakování. Rozměry podle DIN 41302.